www.Stats.in.th

อลูมิเนียมเส้นห้องเย็น และ แผงข้าง

 

เราเป็นโรงงานตัวแทนจำหน่ายอลูมิเนียมเส้นทุกรูปแบบ  พร้อมทั้งงานตลาดทั่วไป อบสีขาว  ชุบขาว  ชุบชา ชุบดำ และอลูมิเนียมงานอุตสาหกรรมทั่วไป  ราคาโรงงานผลิตเองไม่แพงแน่นอน

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

1.อลูมิเนียมชุดรถบรรทุก รถดัมพ์ หางพ่วงเทรลเลอร์ ประกอบด้วย

    1.1 แผงข้างอลูมิเนียม แผง 60 แผง 80 

1.2 แผงข้างอลูมิเนียมลายไม้ (ไม้สักแดง,ไม้โอ๊ก)

    1.3 แผ่นเสริมหน้า 8" (20 ซ.ม.)

    1.4 แผ่นเสริม 2"1.5 ตัวยู ครอบข้าง แบบมีลายและไม่มีลาย ใช้ต่อรถบรรทุก


2. อลูมิเนียมชุดรถ ตู้แห้ง ตู้เปียก ประกอบด้วย    

     2.1 บัวบน กันเฉียดล่างปีกสั้น-ปีกยาว

     2.2 เสาตั้งหน้าเล็ก-กลาง-ใหญ่ เสาตั้งหลัง   

     2.3 อลูมิเนียมแผ่นลอนเรียบ ลอนกลม ลอนไปรษณีย์ ต่อตู้แห้ง-ตู้เปียกได้เลย

3. อลูมิเนียมชุดทำห้องเย็น คลีนรูม ประกอบด้วย

     3.1 ฉากบาง ฉากลาย(ฉากหนา) ฉากโค้ง และฉากโค้งแบบซ่อนรีเวท

     3.2 ตัวยู 38 มม. ตัวยู 2” ตัวยู 3” ตัวยู 4” ตัวยู 6” ทั้งแบบหนาและบาง

     3.3 บัวลูกศร(ปีกนก) ฉากแอล(มอบบน) ตัวเอฟขาไม่เท่า

     3.4 ตัวที 2” ตัวที 4”

     3.5 ตัวเฮท(ไอ) 2” – 3” ทั้งแบบมีรูกลางและไม่มีรู

     3.6 บังใบ 2” บังใบ 3” บังใบ 4”

     3.7 เฟรมสวิง 3” 4” 6” ครอบไกด์ 2” 4” 6”

     3.8 ครอบฮีตเตอร์ ตัวเจ ฝาแจ็คสัน ครบชุดอลูมิเนียมห้องเย็น แน่นอน

4. อลูมิเนียมชุดกั้นออฟฟิศ ประกอบด้วย  

     4.1 เสาปาติชั่น(เสาสี่ร่อง) ทั้งแบบ ไม่ชุบ สีเทา สีดำ ความยาว ตามที่ท่านต้องการ

     4.2 กล่องไฟ และฝาปิดกล่องไฟ สีเทา สีดำ

     4.3 คิ้วกระจก และตัวยูมอบบน สีเทา สีดำ

     4.4 เสากุญแจ และ กล่อง ½ ” * 1 ¾ ” สีเทา สีดำ ครบชุดงานกั้นออฟฟิศครับ

5.อลูมิเนียม heat sink ระบายความร้อนรูปแบบหลากหลายจำนวนมาก

 

 

 

 

 

 

Visitors: 53,042